Hawaiʻi Ponoʻi

Hawaiʻi Ponoʻi

Words by King David Kalākaua, Music by Henri Berger

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i kou mōʻī
Ka lani aliʻi,
Ke aliʻi

Hui:
Makua lani ē,
Kamehameha ē,
Na kaua e pale,
Me ka ihe

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i nā aliʻi
Nā pua muli kou
Nā pōkiʻi

Hawaiʻi ponoʻī
E ka lāhui e
ʻO kāu hana nui
E uʻiē

Hawaiʻi's own true sons
Be loyal to your chief
Your country's liege and lord
The chiefChorus:
Royal father
Kamehameha
Shall defend in war
With spearsHawaiʻi`s own true sons
Look to your chief
Those chiefs of younger birth
Younger descentHawaiʻi`s own true sons
People of loyal heart
The only duty lies
List and abide