Mission, Vision & Values

Mission Statement

E mālama, hoʻihoʻi hou, wehewehe, kaʻana a hoʻohiwahiwa i ke ʻano laha ʻole o ka moʻomeheu, ka mōʻaukala a me ka mana o ka Hale Aliʻi ʻo ʻIolani a me kona pā no ka pono o ke kānaka ʻōiwi a me ka poʻe o Hawaiʻi nei a me kō ke ao nei.

To preserve, restore, interpret, share, and celebrate the unique cultural, historical, and spiritual qualities of ʻIolani Palace and its grounds for the benefit of native Hawaiians, the people of Hawaiʻi, and the world.

Vision Statement

Our vision: ʻIolani Palace is a living restoration of a proud Hawaiian national identity and is recognized as the spiritual and physical multicultural epicenter of Hawaiʻi, representing the thriving dignity of the unique people of Hawaiʻi.