Mission, Vision & Values

Mission Statement

E malama, hoihoi hou, wehewehe, kaana a hoohiwahiwa i ke ano laha ole o ka moomeheu, ka moaukala a me ka mana o ka Hale Alii o Iolani a me kona pa no ka pono o ke kanaka oiwi a me ka poe o Hawaii nei a me ko ke ao nei.

To preserve, restore, interpret, share, and celebrate the unique cultural, historical, and spiritual qualities of Iolani Palace and its grounds for the benefit of native Hawaiians, the people of Hawaii, and the world.

Vision Statement

Our vision: Iolani Palace is a living restoration of a proud Hawaiian national identity and is recognized as the spiritual and physical multicultural epicenter of Hawaii, representing the thriving dignity of the unique people of Hawaii.